• Pamiętnik morski
  Pamiętnik morski
  • Pamiętnik morski
  • Pamiętnik morski

  • „Pamiętnik morski” to druga pozycja po wydanej wcześniej książce „Żyto w dżungli”, opisującej wyprawę i pobyt pisarza w Ameryce Południowej. O ile pierwszą książkę Uniłowski poświęcił wrażeniom z pobytu w Brazylii (1934–1935), o tyle tematem „Pamiętnika morskiego” stał się zapis pięciotygodniowej trasy powrotnej przez Atlantyk do Europy. Niezwykła podróż czy raczej wyzwanie, by psychicznie przetrwać? Na ograniczonej przestrzeni okrętu pasażer…
 • Żyto w dżungli
  Żyto w dżungli
  • Żyto w dżungli
  • Żyto w dżungli

  • „Żyto w dżungli" to książka opisująca roczny pobyt Uniłowskiego w Ameryce Południowej, gdzie dotarł latem 1934 roku. Przedstawia detale z życia polskich imigrantów w Brazylii: chłopów, których bieda i głód ziemi wygnały z kraju i którzy dopiero tutaj, dzięki własnej ciężkiej pracy mogli stać się gospodarzami. Książka nie jest jednak klasycznym reportażem, a raczej prozą artystyczną o charakterystycznym dla Uniłowskiego…
 • Pożegnanie z Marią i inne opowiadania
  Pożegnanie z Marią i inne opowiadania
  • Pożegnanie z Marią i inne opowiadania
  • Pożegnanie z Marią i inne opowiadania

  • Jedno z najwybitniejszych dzieł powojennej prozy, będące źródłem głębokiej refleksji nad największą tragedią ludzkiej historii: obozami śmierci. Borowski ukazał w opowiadaniach nie tylko sam system niszczenia ludzi, ale również jego skutki dla psychiki i wartości etycznych człowieka: wytwarzanie się w człowieku mechanizmów przystosowawczych, swoistej filozofii przetrwania, zacierającej granice między katem a ofiarą. Niniejszy zbiór zawiera najsłynniejsze opowiadania autora, m.in. Dzień…
 • Witos. Wybór pism i mów
  Witos. Wybór pism i mów
  • Witos. Wybór pism i mów
  • Witos. Wybór pism i mów

  • „Witos. Wybór pism i mów” to wybrane artykuły i przemówienia Wincentego Witosa, wielkiego męża stanu i polityka, jednego spośród tych, co walnie przyczynili się do utrwalenia naszej niepodległości i państwowości. Przy wybieraniu artykułów i mów do niniejszego zbioru kierowano się trzema względami: politycznym, literackim i niejako biograficznym, bo ujawniającym linię rozwojową myśli Wincentego Witosa. Te trzy kryteria zaważyły na zróżniczkowanym…
 • Prawidła życia
  Prawidła życia
  • Prawidła życia
  • Prawidła życia

  • „Prawidła życia” ukazały się po raz pierwszy w 1929 roku i choć książka dotyczy realiów pierwszej połowy XX wieku, to w większości zawarte tam cenne i pouczające obserwacje psychologiczne Korczaka dziś nadal są aktualne. Autor porusza wiele ważnych kwestii takich jak życie dziecka w domu, szkole, jego interakcję z rówieśnikami czy refleksje dziecka nad samym sobą. Choć książka z założenia…
 • Prawo dziecka do szacunku
  Prawo dziecka do szacunku
  • Prawo dziecka do szacunku
  • Prawo dziecka do szacunku

  • „Prawo dziecka do szacunku” to niedługa, ale jedna z najważniejszych pedagogicznych publikacji Janusza Korczaka. Zawiera deklarację praw dziecka, którą Korczak formułował w ciągu wielu lat obserwacji i poznawania najmłodszych. Odwołując się do niezbywalnych praw każdego człowieka, Korczak przekonuje „Nie ma dzieci – są ludzie” i żąda szacunku dla dnia dzisiejszego dziecka. Szacunku dla jego niewiedzy i pracy poznania, dla niepowodzeń…
 • Jak kochać dziecko
  Jak kochać dziecko
  • Jak kochać dziecko
  • Jak kochać dziecko

  • „Jak kochać dziecko” to jedno z najważniejszych dzieł w spuściźnie pedagogicznej Korczaka. Dotyczy najprostszych i najbardziej uniwersalnych wymiarów ludzkiego życia. Korczak pisze tu o porodzie, pielęgnowaniu i wychowaniu dzieci, a także o mądrej miłości do dzieci. Uczy takiego patrzenia na dziecko, by dostrzec i zrozumieć jego potrzeby. Mimo, że publikacja została napisana już wiele lat temu, zawarte w niej treści…