• O ład w historii Quick View
  • O ład w historii Quick View
  • O ład w historii

  • Książka „O ład w historii”, ukończona 8 miesięcy przed śmiercią autora stanowi ostatnią pracę w dorobku Feliksa Konecznego. Pozycja ta jest niejako syntezą i ostatecznym zreasumowaniem jego poglądów na zagadnienie wielości cywilizacji. Koneczny przedstawia w niej podstawowe koncepcje swoich rozważań historiozoficznych, wynikające z nich wnioski, charakterystykę poszczególnych cywilizacji oraz różnice zachodzące pomiędzy nimi.  Cena: 15,90 zł Kup na: Znajdziesz również…
 • Kodeks pracy 2021 Quick View
  • Kodeks pracy 2021 Quick View
  • Kodeks pracy 2021

  • Stan prawny: kwiecień 2021 (obowiązujący) Treść publikacji zawiera najnowszy tekst jednolity ustawy Kodeks Pracy. Publikacja jest przeznaczona dla osób, którym niezbędna jest znajomość przepisów z zakresu prawa pracy, a więc studentów i praktyków prawa, a także każdej osoby aktywnej zawodowo. Cena: 9,90 zł Kup na: